• Slider profin

Wijzigingen Profin

31/08/2010 Aanpassen inlezen RecAdv, DelFor en InvRpt
31/08/2010 Extra index in tabel 'Partij'.
31/08/2010 Inkoop module aangepast.
31/08/2010 Inlezen XML orders InterXml naar InterCom
31/08/2010 Na leveren via partij gegevens sprong cursor te ver in de orderregels.
30/08/2010 Aanpassen test voor er een debiteur verwijderd kan worden.
30/08/2010 Nieuw : Controlelijst DESADV.
30/08/2010 Nieuw in Profin : Verlopen THT berekend vanuit ingegeven datum, met of zonder bijtellen van minimale THT dagen.
27/08/2010 Aanpassen Invoice EDI Frico ADR
27/08/2010 Aanpassen selecteren facturen voormelding verzenden
27/08/2010 Bedrijfnaam afdrukken i.p.v. de zoeknaam, dit om beter overzicht te krijgen indien een excel bestand aangemaakt wordt.
27/08/2010 Inlezen order XML en printen foutrapport
27/08/2010 Nieuw in Profin : Verlopen THT berekend vanuit ingegeven datum, met of zonder bijtellen van minimale THT dagen.
27/08/2010 Opmerkingen afdrukken ook op 2e blad.
27/08/2010 Rapport EDI inlees fout
26/08/2010 Automatisch inlezen bankafschriften bij financiele mutaties.
26/08/2010 \0851\Inkooporders genereren
26/08/2010 \0950\ fout in prijsberekening bestellijst
26/08/2010 \\2009\ stonefield update met status 2009
25/08/2010 Mutatie soort erbij.
25/08/2010 Mutatie soort eruit.
25/08/2010 Vullen dagboek en stuknummer in crd_open na doorboeken inkoopfactuur.
24/08/2010 Artikel soort uit productie recept overzetten naar WMS.
24/08/2010 Inlezen XML orders
23/08/2010 Tussen elk artikel lege regel en lijn.
20/08/2010 Verkorte bewerkingslijst erbij.
20/08/2010 Verkorte bewerkingslijst.
19/08/2010 Automatisch inlezen bankafschriften bij financiele mutaties.
19/08/2010 \0925\kostprijsberekening
18/08/2010 Verwerken DelFor en InvRpt en RecAdv
18/08/2010 label printer opnieuw ingesteld.
17/08/2010 Automatisch inlezen bankafschriften bij financiele mutaties.
17/08/2010 \0925\kostprijsberekening
16/08/2010 Contactpersoon op aanmaning voor 0971
16/08/2010 Melding bij wijzigen verzamelnota.
16/08/2010 Niet meer wijzigen eancode 0971
16/08/2010 Voor sommige groepen partijen niet automatisch nummeren
16/08/2010 deb_aanmaning_0925.FRT aangepast strech with overflow
13/08/2010 Nieuw : Overzicht gebruikte grondstof per productieorder.
13/08/2010 Overzicht inkooporders per leverancier met verwachte ontvangstdatum en de werkelijke ontvangstdatum.
12/08/2010 Aanmaning aangepast 0971
12/08/2010 Aanpassen overzicht voorraad partijen per artikel; meer ruimte voor kolommen.
12/08/2010 Aanpassen productie datum invloed op tht datum.
12/08/2010 Bepalen partijnummer aangepast voor 0935
12/08/2010 Bij inkooporder : 'Verwachtte ontvangst datum'.
12/08/2010 Overzicht inkooporders per leverancier met verwachte ontvangstdatum en de werkelijke ontvangstdatum.
11/08/2010 Aanpassen verwerking gepland aantal na annuleren levering
11/08/2010 Overzicht geproduceerde batches per THT.
11/08/2010 Veld banknaam erbij.
11/08/2010 Velden banknaam kort en afschriftlocatie erbij.
11/08/2010 Verzendlabel met afleveradres.
10/08/2010 2e verzendlabel printen met afleveradres.
10/08/2010 Afdrukken afval en percentage welke behoord bij productieorder.
10/08/2010 Verzendlabel met afleveradres.
09/08/2010 Afdrukken emballage klant
09/08/2010 Extra controle op verwijderen debiteuren
09/08/2010 Opnemen Stonefield scripts
09/08/2010 Verplaatsen / wijzigen locatie: ook vullen naar locatie als van locatie leeg is.
06/08/2010 Afdrukken emballage klant
06/08/2010 Vakje voor ordernummer op kostenspecificatie groter
06/08/2010 Vullen info voor vak 19 op CMR voor 0936
05/08/2010 Afdrukken emballage leverancier
05/08/2010 Debiteur kenmerken als VMI locatie
05/08/2010 DesAdv 0935 naar XML
05/08/2010 Kolom Extern Partijnummer breder
05/08/2010 Magazijnen voor 0935
05/08/2010 Nieuw : inlezen emballage vanuit WMS voor meerdere crediteuren.
05/08/2010 Overzicht edi berichten voorraad
05/08/2010 Overzicht kosten extern partijnummer breder
05/08/2010 Verwerken DelFor en InvRpt en RecAdv
04/08/2010 Aanpassen herstellen planningsaantallen voor productieorders
04/08/2010 Diverse aanpassingen
04/08/2010 Geen idee
04/08/2010 Probleem met printen fakturen met tekstblok
03/08/2010 Verwerken DelFor en InvRpt
02/08/2010 Bij pagina overgang aantal uren niet vermelden.