• Slider profin

Wijzigingen Profin

31/08/2009 Correctie formulier verpakkingtax
31/08/2009 Diverse aanpassingen CMR en factuuropdracht voor 0943
31/08/2009 Op factuur en afleverbonlayout de opmerking debiteur meenemen
28/08/2009 Aanpassingen voor CMR voor 0943
28/08/2009 Voor 0925 op verzamelfactuur niet meer verzendadres filiaal afdrukken, maar postadres
28/08/2009 \1100\tussenversie
28/08/2009 Beurslijst voor 0920 kolom om verlengd
27/08/2009 \1100\tussenversie
27/08/2009 cmr_layt_0943.FRT aangepast voor 0943 i.v.m. printerinstelling
27/08/2009 cmr_layt_0943.FRT toegevoegd voor 0943
27/08/2009 cmr_printen.SCT aangepast voor 0943
26/08/2009 Bestanden opgeschoond
26/08/2009 Corrigeren mutaties partijen vanaf een datum
26/08/2009 Meer ruimte voor partijnummer op magazijnbon voor 4010
26/08/2009 Nieuw: Uren per debiteur
26/08/2009 Probleem met partijnummer voor 6103
26/08/2009 Wijziging in verband met wissen van boekingsregel uit inkoopboek
26/08/2009 Wissen factuur met BTW regels in inkoopboek en controle of in scherm van meerdere BTW codes het totaalbedrag niet negatief is
26/08/2009 Aanpassing 6103 dubbele partijnrs
24/08/2009 Wijzigen boeking inkoopboek werkte niet voor code 800 en geen ontvangstboek ingevuld
24/08/2009 \1100\tussenversie
21/08/2009 \0925\controle op betalingstermijn
21/08/2009 \0925\verpakkingstax overzicht
21/08/2009 \1100\tussenversie
21/08/2009 \alg\fout bij administraties zonder aktie-veld
20/08/2009 Kleuren in indexveld weergeven
20/08/2009 Nieuw: lezen opslageenheid
19/08/2009 Selectie 1 blad per debiteur
18/08/2009 Aanpassen layout en keuze alle records of alleen de onjuiste
18/08/2009 Test begindatum aangepast
17/08/2009 \alg\knoppen Extra werk t/m Print CMR later aanzetten
14/08/2009 \0589\geen Verwerk keuze bij 6101
13/08/2009 \0925\lidnummer STUKS dan ST printen met CE/PE omrekening
13/08/2009 \1100\tussenversie
11/08/2009 \0925\extra chauffeurs tekst
11/08/2009 \1100\webbestel uitbreiding
11/08/2009 \1100\webbestel uitbreiding (include van WCONNECT.h)
10/08/2009 \0941\aanpassing voor tonen openstaande facturen
10/08/2009 \0943\extra printen zonder opmerking
07/08/2009 \9000\positie van kostenplaatsveld
07/08/2009 \alg\zoekschermen (met ... knop) aangepast: begin bij waarde en annuleren
06/08/2009 \0925\ILN factuur aangepast
06/08/2009 CRM printer ingesteld
05/08/2009 \0925\t.a.v. naam veranderd
04/08/2009 \0943\extra overzicht schema
04/08/2009 \1000\geen EDI factuur bij referentie INT...