• Slider profin

Wijzigingen Profin

30/11/2009 Vervangen opl_loca door alg_mgzn
27/11/2009 Beperken beveiliging betalen voor de factuurdatum
27/11/2009 Diverse wijzingen voor DESADV level 4
27/11/2009 Koppeling maken met partners
27/11/2009 Omzetten van opl_loca naar alg_mgzn
26/11/2009 Aanpassen vcx en include files
26/11/2009 Diverse wijzingen voor DESADV level 4
26/11/2009 Extra gegeven voor printen artikelspecificaties voor 0925
26/11/2009 \0943\Schep: CMR printer Giessenburg
26/11/2009 \alg\prijzen wijzigen aangepast
26/11/2009 deb_aanmaning_0944.FRT gewijzigd
26/11/2009 deb_aanmaning_0944.FRT toegevoegd
25/11/2009 Aanpassing naam bestand printen specificaties voor 0925
25/11/2009 Diverse wijzingen voor DESADV level 4
25/11/2009 Koppeling maken met partners
25/11/2009 Toevoegen gegevens ladingdragers aan artikelen voor 0924
25/11/2009 Toevoegen vullen veld mutatie in vws_debassorti
25/11/2009 deb_aanmaning_0928.FRT toegevoegd
25/11/2009 ovz_deb-aanmaning.SCT code 0928 toegevoegd
24/11/2009 Diverse wijzingen voor DESADV level 4
24/11/2009 Rekening houden met parameter rechtstreeks leveren
24/11/2009 cmr_layt_0943.FRT aangepast
23/11/2009 Aanpassen taborder partij afboeken
23/11/2009 Als geleverd gewicht van VWS leeg is, dit bepalen door geleverd aantal te vermenigvuldigen met standaard gewicht
23/11/2009 Voor VWS ook inkoopverpakking overzetten voor colli inhoud
23/11/2009 \2009\kunnen muteren en zien van status (Actief, Niet-actief, Vervallen)
20/11/2009 Aanpassingen in verband met DESADV level 4
20/11/2009 EDI invoice bericht aangepast
20/11/2009 Extra controles op orderstatussen voor partnerkoppeling
20/11/2009 Printen barcode op orderbon
20/11/2009 Nieuw: PDA in Profin
19/11/2009 Aanpassingen in verband met DESADV level 4
19/11/2009 Nieuw: PDA in Profin
18/11/2009 EDI invoice bericht aangepast
18/11/2009 Nieuw: PDA in Profin
17/11/2009 Diverse wijzingen voor DESADV level 4
17/11/2009 cmr_layt_0943.FRT aangepast
17/11/2009 Nieuw: PDA in Profin
16/11/2009 Aantal per pallet voor 0920 aanpassen
16/11/2009 Nieuw: Overnemen beginbalans uit andere administratie
16/11/2009 Printen extra info op CMR voor 0930
16/11/2009 Voor 7003 inlezen leveringen aangepast
16/11/2009 \0943\eigenaar in de lijst voor Excel
13/11/2009 Diverse wijzingen voor DESADV level 4
13/11/2009 Voor 7003 tabel met partners toevoegen en verwerking aanpassen
13/11/2009 \0943\bijlage factuuropdracht ook bij dag en koopdag
13/11/2009 Nieuw: PDA in Profin
12/11/2009 Bij automatisch boeken journaalposten mogelijkheid tot selecteren dagboek en aanpassen te boeken bedragen
12/11/2009 Voor 0930 sortering lijst orders van debiteur/crediteur bij kiezen order gewijzigd in sortering op aflever/ontvangstdatum
12/11/2009 Voor 7003 tabel met partners toevoegen en verwerking aanpassen
12/11/2009 \4010\opleg: bij CMR_INCLTKST ook tekstregels op CMR afdrukken
12/11/2009 Nieuw: PDA in Profin
11/11/2009 Diverse wijzigingen in verband VWS koppeling
10/11/2009 Diverse wijzigingen in verband VWS koppeling
10/11/2009 Nieuw: PDA in Profin
09/11/2009 Diverse wijzigingen in verband VWS koppeling
09/11/2009 Diverse wijzingen voor DESADV level 4
09/11/2009 Vertegenwoordiger verplicht in te vullen voor 0950
09/11/2009 Aanpassing ond_planning.FRT meer ruimte voor locatie
09/11/2009 Nieuw: PDA in Profin
06/11/2009 Aanpassen scherm correctie partijvoorraad
06/11/2009 Facturen toch weer kunnen betalen VOOR de factuurdatum
06/11/2009 Voor 6100 berekenen geproduceerd gewicht op basis van geproduceerd aantal, alleen als geproduceerd gewicht nog leeg is
06/11/2009 Wijziging BGM segment DESADV
06/11/2009 Nieuw: PDA in Profin
05/11/2009 Aanpassen CMR opleg
05/11/2009 Selectie op route
05/11/2009 Totalen manco per route
04/11/2009 Aanpassingen aanpassing.vcx in verband met level 4 desadv
04/11/2009 Nieuw scherm wat als communicatie server werkt
04/11/2009 Wijzigingen in verband met DESADV level 4
02/11/2009 Wijzigingen printen inkoop in verband met DESADV level 4