• Slider profin

Wijzigingen Profin

29/01/2016 Inkoopprijzen zonder actie toegevoegd. Excel opmaak toegevoegd
29/01/2016 Voor aanpassing 0921 : Betalingskorting activeren
29/01/2016 Voor aanpassing 0925 : layout aangepast. (Vrachtkosten)
29/01/2016 \0944\ leveren van partij voorraad bij productie orders
29/01/2016 \0944\ overzicht productie manco's
29/01/2016 layout verbeterd. Message toegevoegd voor export naar excel
28/01/2016 Bepalen partijnummer aangepast voor week 53.
28/01/2016 Layout aangepast.
28/01/2016 \0944\ afdrukken met lijn
28/01/2016 \0944\ partij voorraad correcties
28/01/2016 \0960\ verbetering kassabestand
28/01/2016 \0985\ afleverplaats is HUIZEN
28/01/2016 layout aangepast.
28/01/2016 vragen vanaf en tot/met factuur verbeterd
27/01/2016 Inkoopps prijs gevuld voor kg artikelen
27/01/2016 Keuze ingebouwd: selectie OF debiteur OF debiteurengroep
27/01/2016 Kopie van specificatie
27/01/2016 Layout aangepast.
27/01/2016 Omschrijving betaling aangepast.
27/01/2016 Velden toegeovoegd aan export artikelen
27/01/2016 Voor aanpassing 0985 : Bruto gewicht en totaal brutogewicht afdrukken.
27/01/2016 \0944\ verbetering aanmaken productieorders
27/01/2016 \0960\ bij KG artikelen eenheid GR, grundvfak 1000.00, grnr: 7
27/01/2016 \0985\ adres klant 1 regel hoger gezet
27/01/2016 \alg\vanaf en tot met factuurnr bepalen aangepast
27/01/2016 default instelling= export naar XLS ipv CSV
27/01/2016 opnieuw committen vanwege encryptingfout
27/01/2016 optie Bestelbaden
27/01/2016 snelheid controleren colli per route verbeterd
26/01/2016 Berekening totalen uren aangepast.
26/01/2016 Selectie op SQL server tabel art_stat aangepast zodat voorkomen wordt dat lokaal door de tabellen gefietst moet worden.
26/01/2016 Volgorde weeknummers aangepast rondom week 53
26/01/2016 Weeknummers aangepast aan iso (week,2,2) (Bug #3827)
26/01/2016 \0944\ halffabr via productie behoefte
26/01/2016 \0960\ betere bepaling statiegeld
26/01/2016 \0960\ omschrijving bij vervallen artikelen anders doen
26/01/2016 \0975\ regel per partij afdrukken
26/01/2016 \0975\ verbetering bepaling type CSVformaat
26/01/2016 \alg\ controle op processen via min/max nog fout.
26/01/2016 zie vorige wijziging. Nu ook voor art_stat niet op SQL server
25/01/2016 Berekenening benodigd halffabrikaat bij KG artikelen herzien
25/01/2016 Voor aanpassing 0922 : berekening gewichts afwijking aangepast.
25/01/2016 fout bij het herberekenen van benodigde hoeveelheid na inzien verkooporder
25/01/2016 set step on uit de kode gehaald
22/01/2016 Beschikbaar voor aanpassing 0921.
22/01/2016 Rapporttotalen toegevoegd
22/01/2016 Update aansturen totalen rapport
22/01/2016 Voor aanpassing 0972 : In barcode voor aantal (37) een identifier geplaatst.
22/01/2016 Voor aanpassing 0985 : Aanvraag uitvoerdocument aangepast.
22/01/2016 Voor aanpassing 0985 : Juiste tekst afdrukken bij 'Zie tekst'
21/01/2016 CMR aanpassingen 0985
21/01/2016 \0944\ extra mogelijkheden voor service
21/01/2016 \0955\ aanpassing printen palletlabel
21/01/2016 \0960\ datums 1753 niet moelijk in SQL server
21/01/2016 \0975\ partijen printen
21/01/2016 \0975\ printen partijregels met THT
21/01/2016 aanpassing datumvelden
21/01/2016 cnt_ovz_stat_003 omgang met schrikkeldag verbeterd
21/01/2016 export naar excel gemaximeerd op 65534 records
21/01/2016 update na testen
21/01/2016 updates na bugfix
20/01/2016 Aanpassing handmatige selectie
20/01/2016 Ophalen weeknummer gewijzigd.
20/01/2016 Voor aanpassing 0921 : Aanmaken DesAdv.
20/01/2016 Voor aanpassing 0921 : Bestelschema geactiveerd.
20/01/2016 Voor aanpassing 0985 : Aanvraag uitvoerdocument aangepast.
20/01/2016 Voor aanpassing 0985 : Omschrijving inkooporderregel naar 50 posities.
20/01/2016 \0944\ emballage niet tellen bij aantal en gewicht
20/01/2016 \0944\ extra prd order gegevens
20/01/2016 \0944\ extra veld vstprodopm
20/01/2016 \0944\ selectie op orderpicking
20/01/2016 \0944\ wijzigen van productie datum bij productieorders
20/01/2016 \0960\ bestelnr is nu artikelkode
20/01/2016 \0960\ extra veld bij artikel
20/01/2016 \0960\verbetering nieuwe kassabestand gegevens
20/01/2016 bugfix in excelexport
20/01/2016 container cnt_ovz_stat_001 toegevoegd
20/01/2016 excel export update
19/01/2016 Voor aanpassing 0921 : Afdrukken SSCC labels.
19/01/2016 Voor aanpassing 0924 : Indeling scherm aangepast.
19/01/2016 \0922\fout datatype in initialisatie prod.datum
19/01/2016 \0944\ berekening gewichten bij productieorders van inkoopadvies gecorrigeerd
19/01/2016 \0944\ toevoegen bepaaltht instelling
19/01/2016 \0975\ afdrukken regel per partij op de afleverbon
15/01/2016 Groepstotalen bij "geen nieuwe pagina" gecorrigeerd
15/01/2016 Layout aangepast.
15/01/2016 Voor aanpassing 0985 : Afdrukken aanvraag uitvoer document douane.
15/01/2016 Voor aanpassing 0985 : Afdrukken aanvraag uitvoer douane.
15/01/2016 Voor aanpassing 0985 : Lengte artikelomschrijving naar 50 pos.
15/01/2016 Voor aanpassing 0985 : Zie tekst in omschrijving geeft tekstblok.
15/01/2016 iban aangepast.
14/01/2016 Extra keuze met emballage
14/01/2016 Voor aanpassing 0985 : 2 velden erbij.
14/01/2016 \0935\ uitzetten melding eerst palletlabels printen
14/01/2016 \0935\ uitzetten melding eerst palletlabels printen - algemeen gemaakt via !plPltsUitEdiDsdr
14/01/2016 \0944\ afleverdatum maandag en verzenddatum vrijdag dan deze naar donderdag zetten
14/01/2016 \0944\ default printer alleen uit terminal tabel als via ord_leeslevering de cmr wordt geprint
14/01/2016 \0944\ verbeterd advies ivm halffabrikaten
14/01/2016 \0944\layouts met partijgegevens
14/01/2016 bugjes in reporttoexcel
14/01/2016 class cnt_ovz_stat_002 aangepast
14/01/2016 nieuw scherm
14/01/2016 nieuwe componenten toegevoegd
14/01/2016 selectiedatums tonen in rapport
14/01/2016 testklaar ontwikkelen nieuw scherm
13/01/2016 Berekening vrachtkosten aangepast.
13/01/2016 Voor aanpassing 0960 : Betalingsgedrag volgorde aangepast.
13/01/2016 Voor aanpassing 0985 : Wel ingekochte maar niet ingeboekte inkopen op beurslijst.
13/01/2016 \0944\ afdrukken afart op cmr layout
13/01/2016 \0944\ print enviroment erui
13/01/2016 \0944\ receptuur grondstoffen ook meenemen met benodigd te leveren. Leveranciers inclusief cbes leveranciers
12/01/2016 Berekening vrachtkosten aangepast.
12/01/2016 Voor aanpassing 0950 : Afdrukken verzendlabel.
12/01/2016 Voor aanpassing 0985 : Aantal en gewicht op CMR.
12/01/2016 \00944\ instelling orderpick J/N cmrthtprt J/N
12/01/2016 \0944\ THT in partijregel afdrukken
12/01/2016 \0944\ afart in ord_dbes in geven
12/01/2016 \0944\ afdrukken aantal stks bij KG artikelen
12/01/2016 \0944\ afdrukken eko en reiningingswaarschuwing op prod bon
12/01/2016 \0944\ afdrukken verkoopordergegevens op palletlabel
12/01/2016 \0944\ alleen orders van de orderpicke debiteuren tonen
12/01/2016 \0944\ landbestemming goed afdrukken op palletlabel
12/01/2016 \0944\ lange omschrijving voor extra reiniging
12/01/2016 \0944\ productiedatum 1 dag voor verzenddatum
12/01/2016 \0960\ dagroute NULL oplossing verbeterd
12/01/2016 \0960\ mogelijk fout "FORMS is not an object" in releasemodalforms opgelost
12/01/2016 \alg\ probleem van EOF() bij skip in PcTkstabel bij printen proformas per route
12/01/2016 iso-weken toegevoegd
12/01/2016 weken onder week 10 werden niet weergegeven
11/01/2016 Voor aanpasing 0960 : SAP nummer op tabblad diversen.
11/01/2016 Voor aanpassing 0922 : Productiedatum en THT leeg. Moeten bij elk label van zelfde order gelijk zijn.
11/01/2016 Voor aanpassing 0951 : Locatie mag niet worden gewijzigd als partij in onderhoud is.
11/01/2016 update exe
11/01/2016 wijziging aanmaken van tol bestand
11/01/2016 wijzing artikel scherm ivm extra eenheid
08/01/2016 Check voorkeuze bij dagboek aangepast.
08/01/2016 Datumcontrole aangepast in statistiekcomponent
08/01/2016 Invoer nieuw saldo aangepast.
08/01/2016 Voor aanpassing 0923 : orderbon kunnen afdrukken na levering.
08/01/2016 Voor aanpassing 0960 : afdrukken 'KG' als 'Logistiek barcode omverpakking' leeg is. #3551
08/01/2016 Voor aanpassing 0960 : omschrijving inkooporderregel naar 50 posities.
08/01/2016 cntselgen aangepast
08/01/2016 diverse updates
08/01/2016 label toegevoegd
08/01/2016 nieuw component artikelen / groepen selecteren
07/01/2016 53 weken in orde gemaakt
07/01/2016 Berekening vrachtkosten aangepast.
07/01/2016 Bugfixes gedaan
07/01/2016 Voor aanpassing 0925 : Meerdere omschrijvingen voor emballage.
07/01/2016 \0944\ extra veld artikel
07/01/2016 \0960\ correctieprogramma
07/01/2016 \0960\ mogelijk probleem met wijzigen afleverdatum en niet wijzigen route opgelost
07/01/2016 \0960\ weer teruggezet naar de versie voor ordersoort sortering (21276)
07/01/2016 bugfix "niet voor debiteur"
07/01/2016 bugfixes gedaan
07/01/2016 nieuw rapport
07/01/2016 update exe
07/01/2016 voorziening voor 53 weken
06/01/2016 Nieuwe component toegevoegd
06/01/2016 Voor aanpassing 0925 : Kostprijsberekening aangepast. (Lezen archief)
06/01/2016 Voor aanpassing 0972 : Percentage vervangen door bedrag.
06/01/2016 Weghalen witruimte
06/01/2016 \0960\ verbetering ivm optreden van fout 108 op regel 210 overzettennaaroptimus
06/01/2016 update gedaan
05/01/2016 Generieke functies uit statistiekschermen gehaald
05/01/2016 Kostprijsberekening aangepast.
05/01/2016 Voor aanpassing 0925 : Vrachtkosten afdrukken.
05/01/2016 \0960\ schapkaart omschrijving tonen, aanpassing werking combobx
05/01/2016 \0960\ vaste bestellingen tekst
05/01/2016 \alg\ art_aans erbij gezet
05/01/2016 nieuwe class voor statistiek
04/01/2016 Voor aanpassing 0925 : Rapportagesoort afdrukken.
31/12/2015 Overzicht voor Cervus groeperen per klant