• Slider profin

Wijzigingen Profin

30/10/2015 Berekening KG of LT prijs aangepast.
30/10/2015 Bruto winst% bij totalen vrijgegeven voor 0960
30/10/2015 Dataformats aangepast voor waarde
30/10/2015 Dataformats waarde aangepast
30/10/2015 De melding 'Prijs minus korting is 0' geven afhankelijk van algemene instelling.
30/10/2015 Supportvraag #2610 bugfix
30/10/2015 Supportvraag #2610 bugjes gefixed
30/10/2015 Voor aanpassing 0960 : bestelnummer afdrukken.
30/10/2015 \0960\ tonen van overmorgen gegevens
30/10/2015 \4100\ specificaties gelijk getrokken
29/10/2015 Beginbalans toegevoegd aan auditfile 3.2
29/10/2015 \0922\ specificaties verbeterd
29/10/2015 \0960\ doorgaan naar order ook voor retourbonnen
29/10/2015 \0960\ hold in orderrregels verwerken
29/10/2015 \0960\ inkoopprijs rechtstreeks uit crd_afsp halen
29/10/2015 \0960\ mogelijk probleem rond afbart
29/10/2015 \0960\ tonen bestelnr
29/10/2015 \0960\ verwijderen melding vervangend artikel
29/10/2015 \0975\ verwerken inkoop op verkooporder
29/10/2015 update kleine wijziging
28/10/2015 Bug #2663 opgelost
28/10/2015 Transportbestand voor 0944 inclusief nog niet geleverde orders
28/10/2015 Verwijderen optie contactien binnen debiteur.
28/10/2015 Voor aanpassing 0925 : variabelen EMBA4 en EMBA5 aangemaakt.
28/10/2015 Voor klanten met alleen \1010\ gezorgd dat optiongroup.valid automatisch afgaat.
28/10/2015 nieuwe custom class cstFnbeheer toegevoegd. tbv #2663. Toevoegning aan jaarafsluiting
28/10/2015 wijziging CMR layout voor 0921
28/10/2015 wijziging prijslijsten brief voor 0922
27/10/2015 Relaties oprioneel gemaakt
27/10/2015 \0922\ verbetering specificaties
27/10/2015 \0960\ probleem met koppeling SQL server veld groottes extra velden
27/10/2015 bug opgelost
26/10/2015 Afdrukken vrachtkosten op statistiek.
23/10/2015 Afdrukken vrachtkosten op statistiek.
23/10/2015 Bug opgelost met snelheid sql server
23/10/2015 Bugje opgelost
23/10/2015 Overzicht partijen met ontvangsttemperatuur voor 0975_003.FRT
23/10/2015 \0960\ tonen artikelscherm
23/10/2015 \0960\ zoeken artikel eenduidiger
23/10/2015 \0960\ zoeken artikel op debiteurenscherm containers
23/10/2015 bugfixje snelheid verbeterd
22/10/2015 Afdrukken vrachtkosten op statistiek.
22/10/2015 Bugs opgelost
22/10/2015 Filter op emballage toegevoegd
22/10/2015 Voor aanpassing 0925 : journaalpost vrachtkosten erbij.
22/10/2015 exportpad aangepast
22/10/2015 exportpad aanpassen
22/10/2015 filter op debiteur toegevoegd
21/10/2015 Aanpassen berekenen planningsaantallen partijen op basis van deelfactor voor 5146
21/10/2015 Afboeken voorraad partij op basis van een deelfactor voor 5146
21/10/2015 Voor aanpassing 0925 : Vrachtkosten beschikbaar maken.
21/10/2015 Voor aanpassing 0925 : Vrachtkosten per debiteur.
21/10/2015 Voor aanpassing 0925 : journaalpost vrachtkosten erbij.
20/10/2015 Voor aanpassing 0925 : Verwijderen hulpbestanden aangepast.
20/10/2015 Voor aanpassing 0925 : journaalpost vrachtkosten erbij.
20/10/2015 Wijziging caption formulier
20/10/2015 \0950\ uitschakelen selectiescherm printen facturen
20/10/2015 \0960\ aangepast volgorde artikelgroepen
20/10/2015 \0960\ fout in datumselectie opgelost
20/10/2015 \0960\ ook ingeven negatieve korting
20/10/2015 \0960\ ordernummer eerste 7 posities, artikelkode beter controleren
20/10/2015 \0960\ verbeterde dataverzamelen
19/10/2015 Diverse selectiecontainers toegevoegd
19/10/2015 Nieuw scherm export debiteuren
19/10/2015 kleine wijziging tbv Feature #2970
16/10/2015 Voor 0972 artikelnummer afnemer op orderbon
16/10/2015 \0960\ selectie via locatie ipv locatie2
16/10/2015 \0960\ startdatum = morgen, behalve bij zondag of feestdag dan 1 dag verder
16/10/2015 \0960\ tekst "Geleverd" ipv "Te leveren"
16/10/2015 \0960\verbetering onduidelijkheid wanneer selecteren
15/10/2015 Bij terughalen partij uit historie ook eventuele boeking wissen.
15/10/2015 CMR met magazijnlokatie voor 0944
15/10/2015 Checkbox selectie partij bij financiele mutaties voor 0975
15/10/2015 Magazijnlocatie en eegnr gebruiken
15/10/2015 Selectiecriteria in rapport toegevoegd
15/10/2015 \0944\ fout factuurkorting samen met 0971
15/10/2015 \0960\ Dodefault() in INIT() gezet, voorkomt mogelijk problemen met resize.
15/10/2015 \0960\ bijwerken 'hold' in orderkop
15/10/2015 \0960\ fout bij datum selectie SQL orders
15/10/2015 \0960\ fout in locking opgelost
15/10/2015 \0960\ foutmelding SQL server koppeling na invoer verkoopordernr opgelost
15/10/2015 \0960\ layout verbeterd
15/10/2015 \0960\ locatie in plaats van locatie2 overzetten
15/10/2015 \0960\ ook de SQL server onderdelen erin gezet ivm uniformiteit
15/10/2015 \0960\ toevoegen index op locatie, zodat Orderregels niet vervangen hoeft te worden
15/10/2015 \0960\ verbetering manco orders
15/10/2015 \0960\ vullen merk omschrijving in vu_ordre
15/10/2015 \0960\0975\ tonen crediteurdocument rekening houden met pad en wel/niet gevuld bestand
15/10/2015 \0960\prijzen wijzigen
15/10/2015 aanpassing gedrag spinners
15/10/2015 aanpassing titels
15/10/2015 selectie op KN toegevoegd
14/10/2015 Afleveren adres magazijn op CMR
13/10/2015 Aanpassen layout voor hazeleger
13/10/2015 Automatisch plannen partijen alleen indien regels.kenmerk= "V"
13/10/2015 Bug #2932 mancolijst
13/10/2015 \0960\ kleine verbeteringen
13/10/2015 \0960\ layout met besteld en geleverd
13/10/2015 \0960\ verbeterde selectie
13/10/2015 \0960\ verwerken wijzigingen compleet
13/10/2015 \0960\Sorteren en controleren van dagroutes
13/10/2015 \0960\bestelnr en ean niet gevonden melden
13/10/2015 \0960\bijwerken van Optimus bestanden
13/10/2015 layout aanpassen voor hazeleger
13/10/2015 op gelost door expliciet de alias te vermelden
13/10/2015 selectie op aalleen actieve artikelen
09/10/2015 Dit voorkomt dat in een rapport voor ieder rekord zeer vaak getPara() wordt aangeroepen.
09/10/2015 Voor 0972 alleen groep 15 partijen op productieorder te gebruiken partijen
09/10/2015 \0960\ Versunie verbeteren prijslijn bewerken
09/10/2015 \0960\ bestelnr op 0 zetten
09/10/2015 \0960\ default op vraag van artikel toevoegen
09/10/2015 \0960\ extra selectie 'Met alle regels' gemaakt
09/10/2015 \0960\ fout in zoeken op deelomschrijving
09/10/2015 \0960\ inlezen CSV bestanden als DESADV
09/10/2015 \0960\ vergroten ruimte voor Plaats
09/10/2015 \0960\ zowel selectie op naam als op zoekterm
09/10/2015 \0960\Bij prijslijnen: Knop overnemen korting naar alle artikelgroepen
09/10/2015 \0960\tonen crediteur documenten
09/10/2015 \alg\ foutmelding ontbrekende parameters na prijsberekening aangepast
09/10/2015 vrijgeven haalopdracht voor Noordhoek
09/10/2015 zoeken op cn+ fn ipv alleen fn om de juiste factuur te vinden
08/10/2015 Layout label aangepast.
08/10/2015 \0944\ fout in opslaan uitslag order
08/10/2015 \0960\ aanpassingen nalv tickets
08/10/2015 \0960\ aantal stellingkaartjes in kunnen geven
08/10/2015 \0960\ meer posities voor routenr
08/10/2015 \0960\ van - tot ontvangstdatum selectie
08/10/2015 \0960\Sorteren bestellijkst (#2809)
08/10/2015 aanpassing
08/10/2015 aanpassing van queries
08/10/2015 bugje gefixed
08/10/2015 kleine bugfix op vorige
07/10/2015 Bij aanmaken cursor spaties uit veldnamen halen.
07/10/2015 Voor aanpassing 0925 : Vrachtkosten per debiteur.
07/10/2015 overzicht explanation of deviations
06/10/2015 Aangepast voorraad overzicht partijen voor 0978
06/10/2015 \0960\ 2 cijfers extra toestaan bij verkoopbedrag
06/10/2015 \0960\ Selectie: inclusief geleverde orders
06/10/2015 \0960\ Tonen website
06/10/2015 \0960\ bij gewicht ingeven en tonen afwijkings percentages
06/10/2015 \0960\ fout in verzamelen consumentprijslijnen
06/10/2015 \0960\ verbetering koppeling SQL server
02/10/2015 Bepalen voorraadwaarde doorboeken via financiele inkoopeenheid voor 0975
02/10/2015 Beschikbaar maken contant markering in afleverbon printen
02/10/2015 Bioskal logo printen cursornaam vermelden
02/10/2015 Overige selecties actief houden
02/10/2015 \0960\ ticket 2777 bij automatisch invullen leveraantal statiegeld ook aanvullen (was uitgeschakeld)
02/10/2015 \0960\ volgorde printvoorbeeld identiek aan printen
02/10/2015 bugfix. ALltr rond boekjaar doet het beter
02/10/2015 kleine aanpassing layout
02/10/2015 kleine wijziging
02/10/2015 standaardprinter voor Productie order gebruik Code=PRO_PRODPRINT
02/10/2015 tweede en derde taalvelden geactiveerd
01/10/2015 \0960\ volgorde printvoorbeeld identiek aan printen