• Slider profin

Wijzigingen Profin

30/09/2014Aanmaak tabel bij nieuwe mutatie.
30/09/2014Inkoopadvies extra gegevens voor 0960 tonen
30/09/2014Loggen partij voorraad mutaties + en -
30/09/2014Wijziging in termijn opschonen van 6 maanden naar 6 weken.
30/09/2014\0935\ tonen aantal europallets en palletplaatsen
30/09/2014\0946\ locaties in lange lijst tonen
30/09/2014\0960\Wijziging in balansanalyse
29/09/2014Extra controle op locaties voor 0946
29/09/2014Knop voor printen stickers uit partij stamgegevens
29/09/2014Stickers voor op pallets voor 0946 van partijen
26/09/2014Afdrukken aantal lege locaties
26/09/2014Andere layout behandelingen voor 0946
26/09/2014CMR lay-out aanpassen voor 0946
26/09/2014Emballage activeren voor 0946
26/09/2014Extra controle op locaties voor 0946
26/09/2014Inlezen CAMT bankafschriften
26/09/2014Knop voor printen stickers uit partij stamgegevens
26/09/2014Onderhoudsplanning printen met groter lettertype voor 0946
26/09/2014Plannnen onderhoud kaas ook op zaterdag mogelijk maken
26/09/2014Status behandeling tonen op overzicht behandeld.
26/09/2014\0960\ diverse aanpassingen
26/09/2014\0960\Wijziging in balansanalyse
25/09/2014Extra gegevens in afleverbon beschikbaar voor 0975
25/09/2014Inlezen CAMT bankafschriften
25/09/2014Per pallet verplaatsen voor 0946 mogelijk maken
25/09/2014Referentie klant voor opleg naar 40 posities voor 0946
25/09/2014Wijziging in balansanalyse
25/09/2014\0960\ controles vaste orders per debiteur
25/09/2014\0960\Wijziging in balansanalyse
24/09/2014Andere opbouw locaties voor 0946
24/09/2014Inkoopadvies diverse aanpassingen voor 0960
24/09/2014Zoeken op artikelen werkt ook na invoegen regel voor 0969
23/09/2014Andere opbouw locaties voor 0946
23/09/2014Inlezen CAMT bankafschriften
23/09/2014Vullen gegevens voor planning inkoop voor 0929
23/09/2014\0925\ fout in verlaatdagen opgelost
23/09/2014\0946\ fout in locaties tonen
23/09/2014\0960\ controles vaste orders per debiteur
23/09/2014\0960\ zorgen dat aanmaken vaste order wekelijks kan draaien
22/09/2014Andere opbouw locaties voor 0946
22/09/2014CMR gebruiken voor 0946
22/09/2014Inlezen CAMT bankafschriften
22/09/2014Printen boxen op magazijnbon opleg voor 0946
22/09/2014Vullen gegevens voor planning inkoop voor 0929
19/09/2014Tonen factuurregels van open facturen in orderscherm voor 0969
19/09/2014\0960\ eerste versie van de balansanalyse
18/09/2014Afletteren wegboeken verschil
18/09/2014Inlezen CAMT bankafschriften
18/09/2014\0944\ afzender adres goed zetten
18/09/2014\0960\ vaste orders (uit deb_sbes) verwerken
17/09/2014Lijn van productieorder kunnen wijzigen.
17/09/2014Omsteltijd bij nieuwe order uitrekenen als dit geen bijproduct order is.
17/09/2014Veld pallets groter.
17/09/2014Verplaatsen emballage vak naar ander tabblag bij stamgegevens artikelen voor 0929
16/09/2014Activeren aanpassingen voor 0946
16/09/2014Inlezen CAMT bankafschriften
16/09/2014Juist verwerken negatieve betalingen.
16/09/2014Layout aangepast vanwege negatieve betalingen.
16/09/2014Omsteltijd bij nieuwe order uitrekenen als dit geen bijproduct order is.
16/09/2014Overzicht dossiernummers
16/09/2014Uitschakelen aanmaken CSV afleverbericht
15/09/2014Activeren aanpassingen voor 0946
15/09/2014Extern partijnummer invoeren en printen voor 0975
15/09/2014Loggen partijvoorraad mutaties.
15/09/2014Soort dagboek moet verplicht gevuld zijn.
15/09/2014Voor aanpassing 0960 : Vergelijk inkoop-verkoop
15/09/2014wijziging in deb_aanmaning_0975.frx nu ook referentie afdrukken per factuur.
12/09/2014Controle op verwerken productieorders aangepast
12/09/2014Inlezen CAMT bankafschriften
12/09/2014Lettergrote aangepast
12/09/2014Loggen partijvoorraad mutaties.
12/09/2014Overzetten gegevens naar WMS
12/09/2014\0960\ tonen factuurnr en proformanr op order details
11/09/2014Aanmaken kassa bestand delen door nul eruit halen
11/09/2014Aanpassing in layout ivm grote gewichten
11/09/2014Afletteren wegboeken verschil
11/09/2014Betalingsgedrag oproepen vanaf tab van crediteuren facturen
11/09/2014Inlezen CAMT bankafschriften
11/09/2014Loggen partijvoorraad mutaties.
11/09/2014Voor aanpassing 0925 : Eenheden tabel niet openen.
10/09/2014Invoer vertrektijd onjuist.
10/09/2014Voor aanpassing 0960 : Wijzigen dagroute's per debiteur.
10/09/2014Wijzigen wachtwoord.
09/09/2014Afletteren wegboeken verschil
09/09/2014Invoer vertrektijd onjuist.
09/09/2014Omschrijvingen bij pallet en store condities in artikel specificaties.
09/09/2014Prijsafspraken voor niet-euro debiteuren, niet-euro crediteuren of groepen met niet-euro debiteuren worden niet gewijzigd.
09/09/2014Voor aanpassing 0925 : geplande omsteltijd afdrukken niet de berekende.
09/09/2014\0930\ ook bijwerken korting
09/09/2014\0944\ pallet artikel in afleveradressen
08/09/2014Aanmaken EDI Invoice emballage prijs opnemen.
08/09/2014Layout aangepast.
08/09/2014Voor aanpassing 0960 : Routelijst.
08/09/2014Wijziging overzetten uren gegevens.
05/09/2014Aanpassen aanmaken MACO bestand
05/09/2014Kleur in orderregel indien prijs op basis van afspraak
04/09/2014Aanpassen layout productieorder 0921
04/09/2014Overzicht partijen met temperatuur
04/09/2014Verwerken rff_uc via EDI order
04/09/2014Voor 0944 NL layout CMR herhalende partijgegevens wel afdrukken
04/09/2014Voor aanpassing 0960 : Routelijst.
04/09/2014\0925\ lezen proforma facturen
03/09/2014Afdruk van totaal aangepast.
03/09/2014Auditfile financieel versie 3.2
03/09/2014Copieren inkoopstatistiek vanuit andere administraties
03/09/2014Verwerken rff_uc via EDI order
02/09/2014Copieren inkoopstatistiek vanuit andere administraties
02/09/2014Extra controle op aantal ontvangen partij bij bepalen bedroging
02/09/2014Extra informatie op rendementsoverzicht productie voor 0972
02/09/2014Links uitlijnen in plaats van centreren voor palletlabel
02/09/2014Printen extra info op productieorder voor 0944
02/09/2014RFF_UC soms in DesAdv zetten
02/09/2014Verwerken DesAdv ivm koppeling hoofdvestiging aangepast
01/09/2014Bij niet geproduceerde productie orders het gewicht van de gronstoffen op nul stellen.