• Slider profin

Wijzigingen Profin

 
30/06/2014Machine uren reden 'Vermindering netto productietijd' overzetten naar WMS.
30/06/2014Openen documenten aanpassen
30/06/2014Via proces in kunnen lezen inkomende facturen
27/06/2014Aanpassen label voor 0944 uit opleg
27/06/2014Afdrukken minimale tht bij ontvangst voor 0921
27/06/2014Bepalen kostprijzen artikelen op basis van receptuur uit inkoopstatistieken
27/06/2014Invoeren THT op inkooporder voor 0920
27/06/2014Melding bij controleren aanwezigheid artikel in inkoopregels opgelost.
27/06/2014Vastleggen minimaal aantal dagen THT bij ontvangst voor 0921
27/06/2014\0939\ Zuivelhoeve orders
27/06/2014\0971\ aanpassingen nieuwe webshop
27/06/2014\5145\ zuivelhoeve orders
26/06/2014Aanmaken Maco bestand
26/06/2014Aktieprijzen wel afdrukken.
26/06/2014Extra decimaal bij bepalen totale behoefte productie order voor 0921
26/06/2014Extra optie voor 0944 beoordeling
26/06/2014Geen vaste tekstregels afdrukken voor sommige debiteuren
26/06/2014Voor 0921 in inkoopadvies ook eindproducten tonen
25/06/20141 regel per artikel.
25/06/2014Aanroep aanmaak 'DESADV' gewijzigd
25/06/2014Maco bestand aanpassen
25/06/2014Uitzonderingen gemaakt voor aanpassing 0975
25/06/2014\0971\ aanpassingen nieuwe webshop
24/06/2014Artikel kode in specificaties.
24/06/2014Voor aanpassing 0923 : Artikelnummer leverancier altijd afdrukken.
24/06/2014\0923\ uitzondering: bij fak_regels en BC verwerking geen kopie afdrukken
23/06/2014Layout gewijzigd.
23/06/2014Overzicht aangepast.
23/06/2014Uit XAF versie 3.2 vreemde tekens gewist
23/06/2014Voor aanpassing 0922 : Vinkje voor prijs check.
20/06/2014Afdrukken overzicht.
20/06/2014Artikelkode 1 positie groter.
20/06/2014Layout gewijzigd.
20/06/2014Overzicht aangepast.
20/06/2014Partijnummer aantal posities groter.
20/06/2014Stamtabel product goederen codes
20/06/2014Voor aanpassing 0920 : Inkooporder tekstregels weergeven op ontvangstbon en bij inkooporder historie.
20/06/2014\0939\ afleverbonkopie BC verwerking
20/06/2014\0971\ aanpassingen nieuwe webshop
19/06/2014Bij onderhoud wordt datum ontvangst datum 1e bewerking
19/06/2014Gewichtveld vergroot.
19/06/2014Ophalen uren uit WMS.
19/06/2014Uitslagdatum overnemen naar partijgegevens.
19/06/2014Verzamelfactuurnummer op filiaalfactuur printen voor 0975
19/06/2014Voor aanpassing 0905 : zoeken op artikelkode leverancier.
18/06/2014Aanmaken XML voorraadbericht
18/06/2014Aanpassen voorraad bericht EDI
18/06/2014Datum op scherm gelijk aan datum op lijst.
18/06/2014Layout aangepast voor groter partijnummer.
18/06/2014Voor aanpassing 0922 : Selectie op prijs en Afwijking gemiddeld gewicht groter dan 10%.
18/06/2014\0939\ Zuivelhoeve orders
18/06/2014\0971\ aanpassingen nieuwe webshop
17/06/2014Aanpassen planning onderhoud maximale interval van 30 naar 60 dagen.
17/06/2014Bij 2e keer afdrukken met andere selectie het standaard overzicht terug zetten.
17/06/2014Datum op scherm gelijk aan datum op lijst.
17/06/2014Inkoopadvies voor 0972
17/06/2014Layout gewijzigd.
17/06/2014SSCC label op A5 etiketten
17/06/2014Voor aanpassing 0975 : Regel splitsen in 'Niet gepland' en 'Offerte'
17/06/2014\0939\ Zuivelhoeve orders
17/06/2014\0971\ aanpassingen nieuwe webshop
17/06/2014\alg\ prtfaktsrt in faktuurlayout
16/06/2014Bij financiele boekingen de mutatie ook op periode checken.
16/06/2014Veld referentie groter bij inlezen EDI order
13/06/2014Aanmaken Excel bestand boekingen
13/06/2014Layout tabblad 'EDI' gewijzigd.
13/06/2014Reservereren factuurnummer vullen met extra gegevens en correct verwerken op betalingsgedrag.
13/06/2014Selectie rendement productie per lijn voor 0972
13/06/2014Voor aanpassing 0923 : Afdrukken leverancier en leveranciercode.
13/06/2014Voor aanpassing 0944 : Selectie op landkode.
12/06/2014Aanmaken Excel bestand boekingen
12/06/2014Aanmaken XML bestand MACO
12/06/2014Aanmaken XML voorraadbericht
12/06/2014Vakje gewicht omverpakking breder bij specificaties
11/06/2014Aantal tekens omschrijving bij correctie partij beperken
11/06/2014Bij reserveren factuurnummer ook valuta en koers vullen.
11/06/2014In historische gegevens kunnen geen partijen/batches worden toegevoegd.
11/06/2014Voor aanpassing 0923 : Afdrukken leverancier en leveranciercode.
11/06/2014Zoeken in historie levert error.
11/06/2014\0939\ Zuivelhoeve orders
11/06/2014\0947\ Geen watermerk achter mail
10/06/2014Berekening totaal openstaand bedrag gewijzigd.
10/06/2014Extra kolommen in rendementoverzicht
10/06/2014Knop 'Historie'/'Basisgeg.' gewijzigd in 'Historische partijen' en 'Actuele partijen'.
10/06/2014\0939\ Zuivelhoeve orders
10/06/2014\0951\eigen defaultwaarden
10/06/2014\0951\tonen magazijn in de partijlijst
06/06/2014Handmatig openen productie bestanden voor inkoopadvies
06/06/2014Importeren betaal en incassobestand Dos
06/06/2014Journaalpost sluitend maken bij import
06/06/2014SEPA bestand importeren
06/06/2014Versie DesAdv en Invoice instelbaar per debiteur
06/06/2014\0939\ Zuivelhoeve orders
06/06/2014\0980\ default poort in algemene instellingen
05/06/2014Aanmaken XML bestand MACO
05/06/2014Altijd aktieprijzen afdrukken.
04/06/2014Aanmaken XML bestand MACO
03/06/2014Bepalen kostprijzen op basis receptuur goed afronden
03/06/2014Extra vakje voor datum op productieorder
03/06/2014Toevoegen extra kolom voor registratie gebruik productieorder
03/06/2014\0929\ correctie programma taalafh. factuurregel omschrijvingen uit art_taal
02/06/2014Extra informatie op het rendement overzicht productie voor 0972
02/06/2014Update aanmaning 0947