• Slider profin

Wijzigingen Profin

29/11/2013 Nieuw : Controle BTW aangifte.
29/11/2013 Voor aanpassing 0951 : Bij bestellijst Extra omschrijvingen.
28/11/2013 Afdrukken omschrijving van eenheid op orderbon
28/11/2013 Palletlabel voor 0944
28/11/2013 Voor aanpassing 0975 : Afdrukken afnemer artikelkode.
27/11/2013 Adreslabels andere indeling voor 0922
27/11/2013 Nieuw : Controle BTW aangifte.
27/11/2013 Voor aanpassing 0975 : Invoer afnemer artikelkode.
26/11/2013 ** hoofdletters in de naam
26/11/2013 5142: week en maandfacturen (via code)
26/11/2013 Afronden SEPA
26/11/2013 Grotere schermen
26/11/2013 Manieren van transport vastleggen
26/11/2013 \5123\ met max. en min. marge
25/11/2013 Aanpassingen na test.
22/11/2013 Aanpassingen na test.
22/11/2013 Direct zoeken na ingeven klant-, resp. leveranciernummer
22/11/2013 Importeren Excel debiteuren stamgegevens
22/11/2013 Layout aangepast.
21/11/2013 Aanpassingen na test.
21/11/2013 Geen inkoopadvies voor emballage
21/11/2013 Grotere schermen
21/11/2013 Voor aanpassing 0925 : berekening begrote kostprijs aangepast.
20/11/2013 Aanpassingen na test.
20/11/2013 Grotere schermen
20/11/2013 Palletplaatsen voor 0975 bij order
19/11/2013 Grotere schermen
19/11/2013 Update Profin
18/11/2013 E‚n betaal- of incassodatum voor SEPA
18/11/2013 Grotere schermen
18/11/2013 Sorteren overzicht boekingen per dagboek op datum of stuknummer
15/11/2013 Afdrukken labels per route.
15/11/2013 Faktuur statistiek zonder kostprijs en bruto winst.
15/11/2013 Grotere schermen
15/11/2013 Inkoopadvies
14/11/2013 Aanpassingen na test.
14/11/2013 Gebruik dossiernummer bij muteren boekingen
14/11/2013 Inkoopadvies
14/11/2013 Sorteren bestellijst debiteuren
13/11/2013 Aanpassingen na test.
13/11/2013 Copieren crediteuren
13/11/2013 Copieren stamgegevens
12/11/2013 Aanpassingen na test.
12/11/2013 Controle bestaan pallet label printers
12/11/2013 Maken copie stamgegevens
12/11/2013 Selectie op debiteurengroep toegevoegd
11/11/2013 Aangepast aanmaning voor 0945
11/11/2013 CMR aanpassingen 0944
11/11/2013 Inkoopadvies
11/11/2013 Nieuw : Controle BTW aangifte.
11/11/2013 Voor aanpassing 0960 : invoer dagroute moet leeg kunnen zijn.
08/11/2013 Afdrukken met/zonder emballage artikelen.
08/11/2013 Afronden SEPA
08/11/2013 Inkoopadvies maken
08/11/2013 Layout aangepast.
08/11/2013 Methode om aanwezigheid van printer te controleren.
08/11/2013 Selecteren juiste printer voor verzendlabel II
07/11/2013 Aanpassingen na test
07/11/2013 Deelconversie
07/11/2013 Inkoopadvies maken
07/11/2013 Voor aanpassing 0960 : Muteren dock's en prio per route.
06/11/2013 Bij berekening kostprijs van orderregels zonder partij begrote kostprijs overnemen.
06/11/2013 Overzicht artikelmutaties met stand voor 0960
05/11/2013 Deelconversie
05/11/2013 Inkoopadvies maken
05/11/2013 Voor aanpassing 0960 : Muteren manco.
05/11/2013 Voor aanpassing 0960 : Verkoop order controle.
04/11/2013 Automatisch aanmaken productieorders vanuit verkoop voor 0940
04/11/2013 Deelconversie
04/11/2013 Inkoopadvies maken
04/11/2013 Voor aanpassing 0960 : Muteren manco.