• Slider profin

Veel gestelde vragen over Profin

Mocht u uw antwoord niet gevonden hebben in de FAQ dan kunt u altijd een vraag aan ons stellen.
U kunt ons bereiken via e-mail profin@cervus.nl, of u kunt ons bellen via nummer 0341 - 35 10 54.

Muteren artikelvoorraad

Om naar Muteren artikelvoorraad te gaan kierst u: Voorraad/Artikelen/Muteren voorraad.
U krijgt dan dit scherm:

In het voorbeeld is de verkoopprijs en inkoopprijs willekeurig ingevuld. Nu kunt u uw voorraad muteren door in te typen hoeveel stuks of kilo’s van het verschil. Dit is bijvoorbeeld bij een manco, een telfout bij inkoop ed.
Als u een levering krijgt en u heeft geen inkoop module van Profin kunt u de mutatie ook hier invoern. De ingetypte hoeveelheid wordt bij uw huidige voorraad opgeteld. Bij een manco kunt ook negatieve getallen invoeren, deze worden er dan van afgetrokken. U kunt dit ook gebruiken voor het verwerken van de verschillen bij een voorraadtelling.

Als u de Inkoopmodule heeft moet u niet hier de inkopen verwerken. Maar wel bij onze aparte module Inkoop.

Een artikel kopiëren

Als u een artikel wilt aanmaken dat veel op een ander artikel lijkt, kunt u het artikel kopiëren en een paar dingen veranderen. Om dit te doen gaat u naar het artikel dat u wilt kopiëren en drukt u op 'kopieer artikel'. Dan krijgt u dit scherm:

 

Hier vult u een artikelnummer in voor het artikel dat u wilt maken en drukt u op 'Zoek of artikel al bestaat'. Als het artikelnummer al gebruikt wordt, moet u een nieuw nummer invoeren. Als het door u nieuw ingevoerde artikelnummer nog niet wordt gebruikt dan kunt u aangeven wat u wilt copiëren. Dukt daarna op 'Copiëren gegevens' en het nieuwe artikel wordt aangemaakt en de door u gevraagde gegevens worden gecopieerd.

Stamgegevens artikel
U kunt hier binnenkort een PDF downloaden
Gegevens uitprinten over artikelen

Gegevens over artikelen kunt u op verschillende plaatsen uitprinten.

Het Menu, Voorraad/Artikelen/Lijsten
Artikelen
U kunt hier op status selecteren.
Hier ziet u per artikel artikelcode, status, omschrijving, eenheid, groep, standaard leverancier, de voorraad in stuks en kilogrammen, van alle artikelen met de door u gekozen status.

Artikelgroepen
Hier ziet u alle artikelgroepen met omschrijving op een rij.

Controleoverzicht EAN
niet standaard
Hier ziet u per artikel het EAN-nummer van de handel en het EAN-nummer van de consument. Daarachter volgd een kolom met meldingen als het van toepassing is. Hier kunnen meldingen staan als:   dubbele EAN-kode (EAN-kode komt meer male voor) of het EAN-nummer is niet gevuld.

Het Menu, Voorraad/Artikelen/Prijsrapportage
Prijzen
Hier kunt u alle artikelen met Omschrijving, Eenheid, Inkoopprijs, Verkoopprijs en Consumentenprijs zien.

Prijzen per artikel
Hier kunt u verschillende selecties maken. Per artikel of Artikelgroep, de artikelcode met omschrijving, eenheid en gemiddeld gewicht.
Daarbij als u dat aanvinkt ook de in- en verkoopprijs, de consumentenprijs, het groepsnummer.
Ook kunt u hier van prijslijn tot prijslijn opvragen.
Als laatste kunt u de status van het artikel selecteren. Standaard A.

 

Menu, Voorraad/Artikelen/Statistieken
Debiteur per artikel
Kies eerst het artikel wat u wil opvragen. Faktuurdatum of THT-datum. Welke periode u wil opvragen kunt u ingeven met Van datum Tot datum.
Hier ziet u welke debiteur het ingestelde artikel wanneer heeft afgenomen, en hoeveel hij heeft afgenomen.

Verkopen artikel
Hier kunt u selecteren op Artikel (van/tot) of Artiekelgroep (van/tot). Hierna kunt u nog aanvinken Arikelen totaliseren, Alleen groepstotalen, Met partij gegevens. Op de lijst staan de gegevens Groep, Omschrijving, Verkochte artikelen, Verkocht gewicht, Berag, Kostprijs, Bruto winst en het Bruto winst-percentage.