Er wordt dagelijks aan Profin Online gewerkt om het werken voor u als gebruiker te vergemakkelijken. 
Tevens kun je ook de Profin Online Roadmap bekijken. Zo kun je zien wat je de komende tijd kunt verwachten.

Release Datum Updates
     
V-263 21 maart 2023 Features
 • PDF achtergrond nu instelbaar of deze meegeprint kan worden op bv factuur of afleverbon.
 • Lijnscherm: Kwaliteitsregistratie aanvullingen.
 • Tonen kolom nummer, magazijn en locatie bij licentie 1220, bij partijmutaties. 

Fixes

 • Verbeteren rapport verbruik per lijn.
 • Gebruikersnaam degen die order aangemaakt had werd niet volledig opgeslagen in het verkooporder.
 • Bestand label solutions aanpassing bepaling tht datum
 • Aanpassing uitlijning voorraad rapport partijen. 
 • Oplossen diverse errormeldingen
V-262 15 maart 2023 Features
 • Achtergrond van bv factuur is nu pdf ipv png.
 • Gebruiker kan zelf de pdf vervangen mits 
 • Nieuwe upload functionaliteit ingericht.
 • Bij BC verwerking is nu mogelijk om meerdere bijlagen te bekijken.
 • Tekst in artikelgroepscherm aangepast waar Nederland stond naar standaard land. 
 • CBS-Iris aangifte aangepast zodat rapport niet getoond wordt als bij een artikel statistieknummer niet gevuld is.
 • Lijnscherm: Productie goed zetten bij printen eerste label.
 • Lijnscherm: Rapport uitbreidingen overzicht geproduceerde pallets.
 • Lijnscherm: Rapport Overzicht rendement
 • Lijnscherm: Rapport Overzicht gescand naar lijn
 • Lijnscherm: Rapport Overzicht geproduceerd
 • Lijnscherm: Kwaliteitsregistratie toegevoegd.

Fixes

 • Sortering eenheid in stamdata schermen nu op alfabet. 
 • Bij opnieuw e-mailen of printen van factuur vanuit debiteurenscherm werd factuur weer opnieuw doorgeboekt.
 • Nulfactuur wordt nu overgezet naar Minox
 • Aanpassen inkooplayout ivm tonen productiedatum.
 • Diverse velden verlengd op oa factuurlayout zodat gehele informatie werd afgedrukt.
 • Verbeteren partijnummering.
 • Oplossen diverse errormeldingen
V-259 15 februari 2023 Fixes
 • Oplossen melding op achtergrond ivm filterfunctie.
 • verbeteren naamgeving UBL factuur.
V-254 13 februari 2023 Features
 • Meerdere verkooporders per factuur.
 • Factuur opnieuw kunnen emailen en printen van uit debiteurenscherm.
 • Klantspecifieke aanpassingen in orderbevestiging.
 • Toevoegen vertaling Engels van nieuwere velden.
 • Nieuwe verkooporder openen in nieuw tabblad vanuit debiteurenscherm.
 • Email van kopiefactuur kunnen verzenden vanuit scherm facturen printen. 

Fixes

 • Verbeteren werking CBS aangifte
 • Sommige kolommen werden ten onrechte getoond ook als licentiecode niet aan stond.
 • Productiedatum op inkooporder ook tonen als productiemodule niet aan staat.
 • Oplossen diverse foutmeldingen op achtergrond.
 • Opschonen bestellijst bij klikken op administratie niet als je je nieuw tabblad binnen Profin Online opent. 
 • Aanpassen veldweergave van aantal in orderscherm. 
 • Correctie in UBL factuur bestanden ivm datumweergave.
 • BC instellingen, validatie ivm dubbel aanmaken van instellingen. 

 

V-214 25 januari 2023 Features
 • Niet bestelde regels verkooporder wissen
 • Niet bestelde regels inkooporder wissen.
 • Toevoeging controle rapport prijsrapportage
 • Instelling geen selectie filter partijscherm is vervallen. Nu filter op artikelgroep of op artikel.
 • Verzendlabel verkooporderscherm leverfase met popup aantal labels
 • Layout partijenpopup verbeteren zodat kolommen beter passen op scherm. 
 • Export: Op proforma factuur ook factuurverklaring tonen.
 • Kunnen selecteren van Artikelspecificatie PDF per taal.
 • Verkooporder Magazijnbon afdrukken aantal ds x aantal st in ds dit als aantal ce per he gevuld is.
 • Manco's afdrukken op afleverbon
 • Filters op instellingen verbeteren. 
 • Export: ILnummer in excel export in kolom knpartij
 • Vervaldatum vullen op factuur als deze eerste maal wordt afgedrukt. 
 • Artikel taal vullen op externe documenten.
 • SSCC label kunnen wissen van pallets.
 • Diverse aanpassingen klantlayouts documenten verkoop
 • Melding onder inlogscherm voor aankonding en verslag van update
 • Pagina wat is nieuw op website www.cervus.nl
 • Roadmap op website www.cervus.nl 

Fixes

 • Datumweergave verkooprijs in artikelscherm.
 • verbetering statistiek overnemen ingevoerde gegevens
 • Verbetering sortering laden bestellijst.
 • Verbeteren sortering bij laden partijenlijst 
 • Verbetering beurslijst, ook nog niet gefactureerde orders meenemen.
 • Oplossen melding bij factureren orders.
 • Verbeteren weergave groepsomschrijving partijenscherm. 
 • Inkooporder vullen inkoopprijs in inkooporder
 • Manco's niet afdrukken op factuur indien geen bestelling
 • Lege regels werden afgedrukt op verkoopfactuur
 • SSCC label mixed: artikelomschrijvingen afdrukken
 • Vullen diverse I18N codes
 • Verbeteren diverse zoekfuncties
 • Orders factureren niet filteren op voortgang geleverde order maar status geleverd. 
V-208 11 januari 2023 Features
 • Lijnscherm productie: verbeteren controle THT eerdere gebruikte partij.
 • Lijnscherm productie: indien order niet geproduceerd wordt productiedatum op systeemdatum gezet bij openen productieorder.
 • Lijnscherm productie: als aan productieorder geen verkooporder gekoppeld dan klant gegevens voor label opzoeken via artikelbestand veld isvoor.
 • Lijnscherm productie: Als er nog geen labels zijn gemaakt en order nog niet geproduceerd dan herberekenen THT rekening houdend met dagentht uit artikelbestand.

Fixes

 • Verbeteren I18N codes